Bio sam gde sam bio, Gabrijela Rosi, Francuska, 2021, Singl8 na izbledelom originalnom Fujichrome filmu + HD kamera, 2′

Neko je izgubljen, ali onda, ponovo ide kroz noć da pronađe izlaz.

Gabrijele Rosi

Francuska, 2021. 

Singl8 na izbledelom originalnom Fujichrome filmu + HD kamera, 2’

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2022 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival