Između nejasnih obrisa, Greg Maršal, Kanada, 2022, Digital, 6′

Kratki video-art koji koristi javno dostupne koordinate 3405 napuštenih naftnih i gasnih bušotina u Alberti, Kanada. Video je poetsko geografsko putovanje koje preispituje sistem industrije nafte i gasa, promišljajući o odnosu prema zemljištu i gradskom pejzažu za koji je neopozivo vezan.

Greg Maršal

Kanada, 2022.

Digital, 6’

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2022 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival