PRIRUČNIK ZA FILMSKE AMATERE: PRVI TOM, Federiko Di Korato, Italija, 2022, HD Video, 20’

Smešten u Italiji, u godinama fašističke diktature, dobrostojeći čovek, nepoznat istoriji, istražuje svet kroz svoju malu bioskopsku kameru. Voditi ga i podučavati je priručnik; pupoljci ideologije se mogu otkriti ispod naizgled nepristrasnog tona kojim opisuje tehniku. Ali u njegovim filmovima neizrecivi znaci otpora i dalje izbijaju na površinu.

priručnik za filmske amatereFederiko Di Korato

Italija, 2022.

HD Video (skeniran 9.5mm film i digitalni skenovi knjiga), 20’

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2022 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival