TOK XI, Hiroya Sakurai, 7’50’’, Japan

Čovek je stvorio navodnjavanje pirinča – prirodna voda mora da prati veštačka pravila. Na taj način priroda postaje apstraktna, nova forma lepote se pojavljuje, različita od one u prirodnom stanju.

Hiroya Sakurai,

digital, mp4 H264, 7’50’’, 2020, Japan

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2022 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival